Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo TrueView nào được tối ưu hóa để tăng mức độ nhận biết sản phẩm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo TrueView nào được tối ưu hóa để tăng mức độ nhận biết sản phẩm?

  • TrueView trong luồng
  • TrueView cho hành động
  • Khám phá TrueView
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận

Câu trả lời đúng là: TrueView cho phạm vi tiếp cận

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095