Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi bạn áp dụng các bộ lọc, câu nào sau đây là đúng về việc khôi phục dữ liệu đã lọc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi bộ lọc đã được áp dụng, tùy chọn để khôi phục dữ liệu đã lọc là gì?

  • Dữ liệu có thể được phục hồi trong vòng 5 ngày
  • Dữ liệu có thể được phục hồi trong vòng 30 ngày
  • Dữ liệu có thể được phục hồi trong vòng 10 ngày
  • Dữ liệu đã lọc không thể khôi phục được

Câu trả lời đúng là: Không thể khôi phục dữ liệu đã lọc

Giải thích: Bộ lọc có khả năng phá hủy. Việc lọc các lần truy cập đến của bạn vĩnh viễn bao gồm, loại trừ hoặc thay đổi các lần truy cập đó trong chế độ xem đó, tùy theo loại bộ lọc. Do đó, bạn LUÔN phải duy trì chế độ xem dữ liệu chưa được lọc để bạn luôn có quyền truy cập vào tập dữ liệu đầy đủ của mình. Dữ liệu đã lọc không thể khôi phục được.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095