Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số nào báo cáo tần suất một kênh đóng góp và một lượt chuyển đổi trước khi áp dụng phương pháp phân bổ theo lần nhấp cuối cùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số nào báo cáo tần suất một kênh đóng góp và một lượt chuyển đổi trước khi áp dụng phương pháp phân bổ theo lần nhấp cuối cùng?

  • Chuyển đổi chính
  • Phân bổ nhấp chuột cuối cùng
  • Phân bổ từ nhấp chuột thứ hai đến nhấp chuột cuối cùng
  • Chuyển đổi được hỗ trợ

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi được hỗ trợ

Giải thích: Tương tác hỗ trợ là bất kỳ tương tác nào trên đường dẫn chuyển đổi nhưng không phải là tương tác cuối cùng. Nếu một kênh xuất hiện ở bất kỳ đâu — ngoại trừ là tương tác cuối cùng — trên đường dẫn chuyển đổi, thì kênh đó được coi là một hỗ trợ cho chuyển đổi đó. Những con số này càng cao thì vai trò hỗ trợ của kênh càng quan trọng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1191204

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095