Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào mã theo dõi Analytics gửi một lần truy cập xem trang đến Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào mã theo dõi Analytics gửi một lần truy cập xem trang đến Google Analytics?

  • Mỗi khi người dùng thêm một mặt hàng vào giỏ hàng trực tuyến
  • Mỗi khi người dùng nhấp vào video trên trang web
  • Mỗi khi người dùng tìm kiếm trên một trang web
  • Mỗi khi người dùng tải một trang web có mã theo dõi được nhúng

Câu trả lời đúng là: Mỗi khi người dùng tải một trang web có mã theo dõi được nhúng

Giải thích : Một lần xem trang được định nghĩa là một lần xem một trang trên trang web của bạn đang được theo dõi bởi mã theo dõi Analytics. Nếu người dùng nhấp vào tải lại sau khi đến trang, đây được tính là một lần xem trang bổ sung. Nếu người dùng điều hướng đến một trang khác và sau đó quay lại trang gốc, thì lần xem trang thứ hai cũng được ghi lại.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1257084#pageviews_vs_unique_views

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095