Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng quảng cáo YouTube mới của Brandon sở hữu nhà hát được đánh giá tốt nhất ở trung tâm thành phố trong nhiều thập kỷ qua. Nhà hát này muốn thúc đẩy hành động và tận dụng các giải pháp đối tượng của YouTube để tiếp cận những người tiêu dùng có khả năng sẽ mua vé. Brandon nên đề xuất giải pháp đối tượng nào của YouTube cho khách hàng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng quảng cáo YouTube mới của Brandon sở hữu nhà hát được đánh giá tốt nhất ở trung tâm thành phố trong nhiều thập kỷ qua. Nhà hát này muốn thúc đẩy hành động và tận dụng các giải pháp đối tượng của YouTube để tiếp cận những người tiêu dùng có khả năng sẽ mua vé. Brandon nên đề xuất giải pháp đối tượng nào của YouTube cho khách hàng này?

  • Đối tượng nhân khẩu học
  • Đối tượng Nâng cao thương hiệu
  • Đối tượng sự kiện tùy chỉnh
  • Đối tượng Đối sánh khách hàng

Câu trả lời đúng là: Đối tượng Đối sánh khách hàng

.

.

.

Câu hỏi khác: Khách hàng quảng cáo YouTube mới của Brandon đã sở hữu nhà hát được xếp hạng cao nhất trong thị trấn trong nhiều thập kỷ. Nhà hát muốn thúc đẩy hành động và tận dụng các giải pháp dành cho khán giả của YouTube để tiếp cận những người tiêu dùng có khả năng mua vé. Brandon nên đề xuất giải pháp đối tượng nào trên YouTube?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095