Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại tín hiệu Đối tượng của Google nào phân tích hành vi của người tiêu dùng, chẳng hạn như người gần đây tốt nghiệp đại học và có thể cần chuyển chỗ ở?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại tín hiệu Đối tượng của Google nào phân tích hành vi của người tiêu dùng, chẳng hạn như người gần đây tốt nghiệp đại học và có thể cần chuyển chỗ ở?

  • Đối tượng trong thị trường
  • Mô hình người tiêu dùng
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Sự kiện trong đời

Câu trả lời đúng là: Sự kiện trong đời

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095