Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng mới nhất của Myra sử dụng quy trình quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để theo dõi thông tin khách hàng. Họ muốn sử dụng dữ liệu này để thu hút các khách hàng cũ bằng chiến dịch trên YouTube, để quảng cáo cho dòng sản phẩm mới nhất của họ. Myra nên chọn giải pháp đối tượng có mục đích nào trên YouTube cho chiến dịch này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng mới nhất của Myra sử dụng quy trình quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để theo dõi thông tin khách hàng. Họ muốn sử dụng dữ liệu này để thu hút các khách hàng cũ bằng chiến dịch trên YouTube, để quảng cáo cho dòng sản phẩm mới nhất của họ.
Myra nên chọn giải pháp đối tượng có mục đích nào trên YouTube cho chiến dịch này?

  • Đối tượng trực tiếp của người tiêu dùng và đối tượng mới
  • Đối tượng ứng viên lý tưởng và đối tượng CRM
  • Đối tượng mua hàng và trả lại chung
  • Đối sánh khách hàng và đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Đối sánh khách hàng và Đối tượng tương tự

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095