Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google đã tạo ra nguyên tắc ABCD để áp dụng cho các quảng cáo trên YouTube nhằm giúp các nhà quảng cáo khai thác tối đa tệp sáng tạo của mình. Bạn thu hút sự chú ý ngay từ đầu, lồng ghép thương hiệu một cách tự nhiên và có chủ đích, cũng như kết nối với người xem qua cảm xúc và kỹ năng kể chuyện. Đề xuất cuối cùng trong nguyên tắc ABCD của YouTube là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google đã tạo ra nguyên tắc ABCD để áp dụng cho các quảng cáo trên YouTube nhằm giúp các nhà quảng cáo khai thác tối đa tệp sáng tạo của mình. Bạn thu hút sự chú ý ngay từ đầu, lồng ghép thương hiệu một cách tự nhiên và có chủ đích, cũng như kết nối với người xem qua cảm xúc và kỹ năng kể chuyện.
Đề xuất cuối cùng trong nguyên tắc ABCD của YouTube là gì?

  • Xác định những gì người xem quan tâm.
  • Bắt đầu một cuộc hội thoại với người xem dựa trên quảng cáo.
  • Thúc đẩy người xem đưa ra quyết định về thương hiệu.
  • Hướng dẫn rõ ràng những gì bạn muốn người xem làm.

Đáp án đúng là: Hướng dẫn rõ ràng những gì bạn muốn người xem làm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095