Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Ben sở hữu hơn 20 cửa hàng bán vitamin trong khu vực và đã đạt được thành công nhờ quảng cáo YouTube. Ben đề xuất khách hàng sử dụng lượt ghé thăm cửa hàng thực tế từ TrueView cho hành động làm giải pháp đo lường để đánh giá ảnh hưởng của chiến dịch trực tuyến đến hành động ngoại tuyến. Vị khách hàng này yêu cầu Ben giải thích sự kiện nào dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Sự kiện nào dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế khi dùng TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Ben sở hữu hơn 20 cửa hàng bán vitamin trong khu vực và đã đạt được thành công nhờ quảng cáo YouTube. Ben đề xuất khách hàng sử dụng lượt ghé thăm cửa hàng thực tế từ TrueView cho hành động làm giải pháp đo lường để đánh giá ảnh hưởng của chiến dịch trực tuyến đến hành động ngoại tuyến. Vị khách hàng này yêu cầu Ben giải thích sự kiện nào dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
Sự kiện nào dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế khi dùng TrueView cho hành động?

  • Người dùng đã bỏ qua quảng cáo trước 10 giây trôi qua và ghé thăm một cửa hàng trong vòng 30 ngày và những người dùng nhấn nút quay lại và ghé thăm một địa điểm trong vòng 30 ngày
  • Người dùng xem tất cả quảng cáo và ghé thăm một địa điểm trong vòng 90 ngày và người dùng đã nhấp vào quảng cáo hai lần trở lên và ghé thăm một cửa hàng trong vòng 90 ngày
  • Người dùng mua sản phẩm từ trang web và ghé thăm cửa hàng trong vòng 90 ngày và người dùng đã nhấp vào quảng cáo và ghé thăm một địa điểm trong vòng 90 ngày
  • Người dùng đã nhấp vào một phần tử của quảng cáo và vào cửa hàng trong vòng 30 ngày và người dùng đã xem 10 giây quảng cáo và ghé thăm cửa hàng trong vòng 30 ngày

Câu trả lời đúng là: Người dùng đã nhấp vào một phần tử của quảng cáo và vào cửa hàng trong vòng 30 ngày và người dùng đã xem 10 giây quảng cáo và ghé thăm cửa hàng trong vòng 30 ngày

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095