Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người dùng chọn YouTube vì họ có thể tham gia cộng đồng trực tuyến. Nhờ đó, các nhà quảng cáo trên YouTube có thể tiếp cận những người dùng này hiệu quả hơn. Hai lý do khác khiến người dùng chọn YouTube là gì (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người dùng chọn YouTube vì họ có thể tham gia cộng đồng trực tuyến. Nhờ đó, các nhà quảng cáo trên YouTube có thể tiếp cận những người dùng này hiệu quả hơn. Hai lý do khác khiến người dùng chọn YouTube là gì (Hãy chọn hai đáp án).

  • Người dùng chọn YouTube để truy cập một nhà cung cấp cáp địa phương.
  • Người dùng chọn YouTube để chơi trò chơi trên nhiều nền tảng.
  • Người dùng chọn YouTub để tương tác với những người sáng tạo yêu thích của họ
  • Người dùng chọn YouTube vì nội dung phong phú và đa dạng.

Câu trả lời đúng là: Người dùng chọn YouTub để tương tác với những người sáng tạo yêu thích của họ và Người dùng chọn YouTube vì nội dung phong phú và đa dạng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095