Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Nadia lo lắng rằng mức độ hiện diện của họ đang giảm xuống khi quảng cáo trong phòng khách của khách hàng. Nadia biết rằng YouTube sẽ là giải pháp rất hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Đâu là lý do đầy sức thuyết phục rằng YouTube sẽ là giải pháp hiệu quả mà khách hàng của Nadia nên cân nhắc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Nadia lo lắng rằng mức độ hiện diện của họ đang giảm xuống khi quảng cáo trong phòng khách của khách hàng. Nadia biết rằng YouTube sẽ là giải pháp rất hiệu quả để giải quyết vấn đề này.
Đâu là lý do đầy sức thuyết phục rằng YouTube sẽ là giải pháp hiệu quả mà khách hàng của Nadia nên cân nhắc?

  • Ti vi là thiết bị chính được sử dụng để truy cập YouTube và chúng thường được tìm thấy nhất trong phòng khách.
  • 95% người dùng truy cập video trên YouTube trong phòng khách bằng bất kỳ loại thiết bị có kết nối Internet nào.
  • 75% người dùng đã xem quảng cáo trên TV sẽ tìm kiếm quảng cáo đó trên YouTube từ phòng khách.
  • Phòng khách, từng được thống trị bởi truyền hình quảng bá và phương tiện truyền thông vật lý, là nền tảng phát triển nhanh nhất của YouTube.

Câu trả lời đúng là: Phòng khách, từng được thống trị bởi truyền hình quảng bá và phương tiện truyền thông thực, là nền tảng phát triển nhanh nhất của YouTube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095