Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các đề xuất ABCD mà Google đưa ra cho quảng cáo YouTube, A (Attract) có nghĩa là thu hút và B (Brand) có nghĩa là thương hiệu. C và D có ý nghĩa gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong các đề xuất ABCD mà Google đưa ra cho quảng cáo YouTube, A (Attract) có nghĩa là thu hút và B (Brand) có nghĩa là thương hiệu. C và D có ý nghĩa gì?

  • Kêu gọi hành động và sự gián đoạn
  • Chú thích và phân tán
  • Chú thích và Chuyển hướng
  • Kết nối và Trực tiếp

Câu trả lời đúng là: Kết nối và Trực tiếp

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095