Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo YouTube Analytics nào có thể cung cấp cho bạn thời lượng xem trung bình cho tất cả các video trên kênh thương hiệu của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo YouTube Analytics nào có thể cung cấp cho bạn thời lượng xem trung bình cho tất cả các video trên kênh thương hiệu của bạn?

  • Báo cáo tần suất
  • Báo cáo về tính thường xuyên của đồng hồ
  • Xem báo cáo nhân khẩu học
  • Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Câu trả lời đúng là: Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095