Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Justine gần như đã sẵn sàng bắt đầu quảng cáo trên YouTube. Họ đề nghị cô xác định kết quả kinh doanh mà YouTube có thể mang lại để đảm bảo rằng họ có thể đạt được những mục tiêu đặt ra với chiến dịch này. Kết quả kinh doanh nào mà YouTube có thể đem lại cho khách hàng của cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Justine gần như đã sẵn sàng bắt đầu quảng cáo trên YouTube. Họ đề nghị cô xác định kết quả kinh doanh mà YouTube có thể mang lại để đảm bảo rằng họ có thể đạt được những mục tiêu đặt ra với chiến dịch này.
Kết quả kinh doanh nào mà YouTube có thể đem lại cho khách hàng của cô ấy?

  • Lắng nghe, theo dõi, theo dõi
  • Danh tính, khuyến nghị, ý nghĩa
  • Xác minh, xác nhận, phản hồi
  • Nhận thức, cân nhắc, hành động

Đáp án đúng là: Nhận thức, cân nhắc, hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095