Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là mẹo được Google khuyên dùng để tạo quảng cáo đệm hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là mẹo được Google khuyên dùng để tạo quảng cáo đệm hiệu quả?

  • Để âm thanh ra khỏi quảng cáo của bạn.
  • Rút ngắn quảng cáo YouTube hiện có.
  • Bao gồm tất cả các ý tưởng của bạn trong một quảng cáo.
  • Tập trung vào một mục đích đơn giản.

Đáp án đúng là: Tập trung vào một mục đích duy nhất, đơn giản.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095