Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Hiro trong ngành xây dựng muốn tiếp cận những người đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua nhà ở. Hiro nên đề xuất cho khách hàng của mình dùng giải pháp đối tượng có ý định tùy chỉnh nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Hiro trong ngành xây dựng muốn tiếp cận những người đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua nhà ở. Hiro nên đề xuất cho khách hàng của mình dùng giải pháp đối tượng có ý định tùy chỉnh nào

  • Đối tượng Đối sánh khách hàng
  • Đối tượng Thói quen mua hàng
  • Đối tượng thay đổi mới
  • Đối tượng Sự kiện trong đời

Đáp án đúng là: Đối tượng Sự kiện trong đời

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095