Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để hỗ trợ các nhà quảng cáo khi dùng YouTube, Google đã tạo ra một nhóm các đề xuất dựa trên những chiến dịch thành công, được gọi là nguyên tắc ABCD. Hãy ghép mỗi đề xuất với ý nghĩa phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để hỗ trợ các nhà quảng cáo khi dùng YouTube, Google đã tạo ra một nhóm các đề xuất dựa trên những chiến dịch thành công, được gọi là nguyên tắc ABCD. Hãy ghép mỗi đề xuất với ý nghĩa phù hợp.

  1. Hãy rõ ràng về những gì khán giả nên làm. – Trực tiếp
  2. Mở quảng cáo YouTube có tác động. – Thu hút
  3. Khai thác cảm xúc, âm thanh và nhịp độ. – Kết nối
  4. Thương hiệu một cách tự nhiên và có mục đích. – Thương hiệu
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095