Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là hai kiểu nhà quảng cáo thích hợp sử dụng giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là hai kiểu nhà quảng cáo thích hợp sử dụng giải pháp đối tượng có mục đích tùy chỉnh? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Các nhà quảng cáo gắn nhãn doanh nghiệp có ngân sách vượt quá 100.000 đô la.
  • Các nhà quảng cáo muốn cải thiện mà không cần cài đặt thẻ chuyển đổi.
  • Các nhà quảng cáo chỉ có chiến dịch video và ngân sách ít nhất là 500 đô la.
  • Các nhà quảng cáo sử dụng theo dõi chuyển đổi trong các chiến dịch video của họ.
  • Các nhà quảng cáo đang tìm cách mở rộng các chiến dịch tìm kiếm không phải thương hiệu của họ.

Câu trả lời đúng là: Các nhà quảng cáo đang tìm cách mở rộng các chiến dịch tìm kiếm không phải thương hiệu của họ. và Nhà quảng cáo sử dụng theo dõi chuyển đổi trong các chiến dịch video của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095