Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của Aaron là một kiến trúc sư muốn sử dụng YouTube để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Khách hàng của anh tin rằng một quảng cáo chung là đủ, nhưng Aaron tin rằng cách tiếp cận này có vấn đề. Aaron có thể nói gì với khách hàng về mức độ liên quan của quảng cáo trên YouTube để họ thay đổi quyết định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của Aaron là một kiến trúc sư muốn sử dụng YouTube để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Khách hàng của anh tin rằng một quảng cáo chung là đủ, nhưng Aaron tin rằng cách tiếp cận này có vấn đề.
Aaron có thể nói gì với khách hàng về mức độ liên quan của quảng cáo trên YouTube để họ thay đổi quyết định?

  • Người xem đã phân phát các quảng cáo có liên quan có khả năng viết đánh giá trực tuyến về doanh nghiệp cao gấp 5 lần.
  • Những người xem nhìn thấy quảng cáo có liên quan có số lượng giao dịch trung bình lớn hơn so với những quảng cáo chung chung được phân phát.
  • Người xem có thể nhớ những quảng cáo có liên quan lâu gấp đôi những quảng cáo nhắm đến đối tượng chung chung.
  • Người xem chú ý đến quảng cáo có liên quan nhiều hơn gấp ba lần so với những quảng cáo nhắm vào đối tượng chung chung.

Đáp án đúng là: Người xem chú ý đến quảng cáo có liên quan nhiều hơn ba lần so với những quảng cáo nhắm vào đối tượng chung chung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095