Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn, công ty Veggies của Vince, muốn tăng lượt tải xuống cho các bản in công thức nổi tiếng của họ. Bạn đề nghị họ tạo các nhóm quảng cáo dựa trên danh mục nấu ăn có trên trang web của họ. Họ sẽ cần gì để tạo trong nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn, công ty Veggies của Vince, muốn tăng lượt tải xuống cho các bản in công thức nổi tiếng của họ. Bạn đề nghị họ tạo các nhóm quảng cáo dựa trên danh mục nấu ăn có trên trang web của họ.
Họ sẽ cần gì để tạo trong nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của họ? (Chọn hai phương án.)

  • Thời gian giao hàng
  • Các loại thiết bị
  • Mục tiêu quốc gia
  • Danh sách từ khóa
  • Số tiền giá thầu mặc định

Câu trả lời đúng là: Danh sách từ khóa và Số tiền giá thầu mặc định

.

.

.

Khách hàng của bạn, Vince’s Veggies, muốn tăng lượt tải xuống các bản in công thức phổ biến của họ. Bạn đề nghị họ tạo các nhóm quảng cáo dựa trên các danh mục nấu ăn xuất hiện trên trang web của họ. Họ sẽ cần tạo những gì trong nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google đầu tiên của họ

Khách hàng của bạn, công ty Veggies của Vince, muốn tăng lượt tải xuống cho các bản in công thức nổi tiếng của họ. Bạn đề nghị họ tạo các nhóm quảng cáo dựa trên danh mục nấu ăn có trên trang web của họ.nce, muốn tăng lượt tải xuống cho các bản in công thức nổi tiếng của họ. Bạn đề nghị họ tạo các nhóm quảng cáo dựa trên danh mục nấu ăn có trên trang web của họ. Họ sẽ cần gì để tạo trong nhóm Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của họ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095