Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng thực tế của quảng cáo để quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Sự thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng thực tế của quảng cáo để quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Sự thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo?

  • Xóa tiện ích mở rộng khỏi quảng cáo.
  • Tăng giá thầu của quảng cáo.
  • Xác định vị trí của người dùng.
  • Cải thiện khả năng điều hướng của trang đích.

Câu trả lời đúng là: Cải thiện khả năng điều hướng của trang đích

.

.

.

Nếu bạn muốn cải thiện chất lượng cảm nhận của một quảng cáo trong phiên đấu giá quảng cáo, thì việc cải thiện khả năng điều hướng của trang đích sẽ có lợi nhất cho bạn.

Nếu bạn thực hiện những thay đổi đáng kể để cải thiện trải nghiệm trang đích của mình, bạn có thể thấy chất lượng quảng cáo cao hơn (và Xếp hạng quảng cáo cao hơn) theo thời gian.

Bạn đang cố gắng cải thiện chất lượng cảm nhận của quảng cáo để quảng cáo hoạt động tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Thay đổi nào sẽ có tác động ít tích cực nhất đến chất lượng của quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095