Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng thứ tự để thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng hiệu quả

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng thứ tự để thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng hiệu quả. (Bước đầu tiên phải ở trên cùng.)

  1. Phân đoạn danh sách khách hàng, dựa trên hành động tiếp thị mong muốn.
  2. Tải danh sách lên Google Ads.
  3. Dịch danh sách thành danh sách đối tượng và cung cấp danh sách đó để nhắm mục tiêu.
  4. Tùy chỉnh quảng cáo của bạn bằng các ưu đãi hoặc khuyến khích đặc biệt dành riêng cho đối tượng này.

.

.

.

Sắp xếp các bước này theo đúng thứ tự để thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng hiệu quả. (Bước đầu tiên phải ở trên cùng.)

Hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng thứ tự để thiết lập chiến lược Đối sánh khách hàng hiệu quả. (Bước đầu tiên ở trên cùng)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095