Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ giúp bạn tìm khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm với những khách hàng thuộc phân khúc đối tượng tiếp thị lại mà bạn nhắm đến?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ giúp bạn tìm khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm với những khách hàng thuộc phân khúc đối tượng tiếp thị lại mà bạn nhắm đến?

  • Đối tượng trong thị trường
  • Đối sánh khách hàng
  • Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng tương tự cho Tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: Đối tượng tương tự để tìm kiếm

Đối tượng tương tự tận dụng danh sách tiếp thị lại của bạn để tìm khách hàng mới có các đặc điểm tương tự như khách hàng hiện tại của bạn. Nó có thể giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng có giá trị của mình trên tất cả các nền tảng.

Hệ thống Google Ads “cho điểm” mọi người dựa trên mức độ tương tự của họ với những người trong danh sách gốc ban đầu, với điểm tương đồng được xác định là sự quan tâm đến các danh mục, chủ đề và sản phẩm giống nhau.

Câu hỏi khác: Giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm những khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm của phân khúc đối tượng tiếp thị lại của bạn

Giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ giúp bạn tìm khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm với những khách hàng thuộc phân khúc đối tượng tiếp thị lại mà bạn nhắm đến

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095