Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kênh nào không được đưa vào báo cáo Kênh mặc định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kênh nào không được đưa vào báo cáo Kênh mặc định?

  • Trực tiếp
  • Trưng bày
  • Tìm kiếm hữu cơ
  • Thiết bị

Câu trả lời đúng là: Thiết bị

Giải thích : Định nghĩa kênh hệ thống mặc định phản ánh chế độ xem hiện tại của Analytics về những gì cấu thành mỗi kênh trong Nhóm kênh mặc định.
Các kênh mặc định là Trực tiếp, Tìm kiếm không phải trả tiền, Social, Email, Giới thiệu, Tìm kiếm có trả tiền, Quảng cáo và Hiển thị khác.

.

.

.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095