Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người dùng truy cập vào trang web trước đây đã từng truy cập rồi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người dùng truy cập vào trang web trước đây đã từng truy cập rồi?

  • Báo cáo Hiệu suất Bán hàng
  • Báo cáo tần suất & lần truy cập gần đây
  • Báo cáo giới thiệu
  • Báo cáo mới so với quay lại

Câu trả lời đúng là: Báo cáo mới so với báo cáo quay trở lại

Giải thích: Báo cáo Khách truy cập quay lại vs khách mới cho phép bạn phân tích khả năng sử dụng trang web của mình. Bạn có thể thấy phần trăm khách truy cập quay lại trang web của mình. Nó cho thấy trang web của bạn hiệu quả và hiệu quả như thế nào!

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095