Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thu thập dữ liệu, bạn nên đặt mã theo dõi Analytics ở đâu trong HTML của một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thu thập dữ liệu, bạn nên đặt mã theo dõi Analytics ở đâu trong HTML của một trang web?

  • Ngay trước thẻ đóng </body> của trang web của bạn
  • Ngay sau thẻ mở <body> của trang web của bạn
  • Ngay sau thẻ mở <head> của trang web của bạn
  • Ngay trước thẻ đóng </head> của trang web của bạn

Câu trả lời đúng là: Ngay trước thẻ đóng </head> của trang web của bạn

Giải thích : Bạn chỉ cần dán toàn bộ đoạn mã vào HTML trên các trang web của mình, ngay trước thẻ đóng </head>.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095