Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kathy đã phát hành một ứng dụng trò chơi và cần thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi mở ứng dụng lần đầu tiên. Để làm điều này, Kathy đã liên kết dự án Firebase của mình với Google Ads. Tài khoản Google của cô ấy cần quyền truy cập nào để cô ấy thực hiện việc này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kathy đã phát hành một ứng dụng trò chơi và cần thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi mở ứng dụng lần đầu tiên. Để làm điều này, Kathy đã liên kết dự án Firebase của mình với Google Ads.
Tài khoản Google của cô ấy cần quyền truy cập nào để cô ấy thực hiện việc này?

  • Quyền truy cập thông thường trong Firebase
  • Quyền truy cập thông thường trong Google Ads
  • Quyền truy cập quản trị trong Firebase
  • Quyền truy cập quản trị trong Google Ads

Câu trả lời đúng là: Quyền truy cập quản trị trong Google Ads

Giải thích: Kathy muốn thiết lập theo dõi chuyển đổi cho ứng dụng trò chơi yêu cầu quyền truy cập Quản trị trong Google Ads. Trong Google Ads, tài khoản Google cần có quyền truy cập quản trị.

.

.

.

Câu hỏi khác: Kathy đã phát hành một ứng dụng trò chơi và cần thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi mở ứng dụng lần đầu tiên. Để làm điều này, Kathy đã liên kết dự án Firebase của mình với Google Ads. Tài khoản Google của Kathy cần có quyền truy cập nào để cô có thể liên kết

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095