Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Doanh nghiệp của tôi có hai lợi ích chính nào (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Doanh nghiệp của tôi có hai lợi ích chính nào (Hãy chọn hai đáp án).

  • Nó gửi thư mời tự động đến khách hàng.
  • Nó hoàn thành các giao dịch Thương mại điện tử.
  • Nó chia sẻ thông tin với khách hàng
  • Nó quản lý nhiều danh sách cùng nhau.

Câu trả lời đúng là: Nó chia sẻ thông tin với khách hàng và nó quản lý nhiều danh sách cùng nhau.

Giải thích: Google Doanh nghiệp của tôi giúp bạn làm cho doanh nghiệp của mình nổi bật trên Google Tìm kiếm và Maps! Bạn có thể sử dụng hình ảnh, thông tin liên hệ, v.v. để giới thiệu doanh nghiệp của mình khi mọi người tìm kiếm trực tuyến.

Google Doanh nghiệp của tôi có thể quản lý tất cả các vị trí doanh nghiệp của bạn bằng một tài khoản, bạn có thể cập nhật danh sách của mình mà không cần phải quản lý nhiều tài khoản.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095