Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jose có ngân sách Google Ads hạn chế và quảng cáo của anh ấy không hiển thị thường xuyên như anh ấy muốn. Làm cách nào anh ta có thể cải thiện kết quả mà không phải chi nhiều tiền hơn cho các chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jose có ngân sách Google Ads hạn chế và quảng cáo của anh ấy không hiển thị thường xuyên như anh ấy muốn. Làm cách nào anh ta có thể cải thiện kết quả mà không phải chi nhiều tiền hơn cho các chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách?

  • Thay thế 3 từ khóa đắt nhất của anh ấy bằng các từ khóa có giá thấp hơn
  • Chọn phân phối nhanh thay vì phân phối bình thường
  • Tăng nhẹ giá thầu
  • Giá thầu thấp hơn một chút

Câu trả lời đúng là: Giá thầu thấp hơn một chút

Giải thích: Jose có ngân sách Google Ads hạn chế và quảng cáo của anh ấy không hiển thị thường xuyên như anh ấy muốn. Anh ta có thể cải thiện kết quả bằng cách sử dụng lại giá thầu một chút mà không phải chi thêm tiền cho các chiến dịch bị giới hạn bởi ngân sách. Mặc dù phản trực giác, việc giảm một chút giá thầu của bạn trong các chiến dịch được đánh dấu là “bị giới hạn bởi ngân sách” có thể giúp bạn kiếm được nhiều nhấp chuột hơn. Giảm giá thầu cho các chiến dịch bị ràng buộc ngân sách có thể làm giảm số tiền trung bình bạn phải trả khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, với khả năng ngân sách của bạn tăng xa hơn và nhận được nhiều nhấp chuột hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095