Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jonathan, người có công ty kinh doanh du ngoạn bằng thuyền buồm ở Vùng Vịnh, nhận thấy rằng quảng cáo văn bản của anh ấy hiển thị bên dưới quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trong kết quả tìm kiếm khi mọi người nhập các từ khóa như “du ngoạn bằng thuyền buồm trên Vịnh San Francisco”.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jonathan, người có công ty kinh doanh du ngoạn bằng thuyền buồm ở Vùng Vịnh, nhận thấy rằng quảng cáo văn bản của anh ấy hiển thị bên dưới quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trong kết quả tìm kiếm khi mọi người nhập các từ khóa như “du ngoạn bằng thuyền buồm trên Vịnh San Francisco”. Chiến lược giá thầu tự động nào có thể giúp anh ấy đạt được vị trí hàng đầu?

  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
  • Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)
  • Tối đa hóa số lần nhấp

Câu trả lời đúng là: Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu

Giải thích: Jonathan nhận thấy rằng quảng cáo văn bản của anh ấy hiển thị bên dưới đối thủ cạnh tranh trong kết quả tìm kiếm khi mọi người nhập các từ khóa như “du ngoạn bằng thuyền buồm trên Vịnh San Francisco”. Chiến lược giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu có thể giúp anh ấy đạt được vị trí hàng đầu. “Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu” là một loại chiến lược giá thầu danh mục đầu tư tự động đặt giá thầu trên nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa để giúp quảng cáo của bạn nâng thứ hạng quảng cáo từ một miền khác.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095