Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể thực hiện tất cả những điều này ngoại trừ:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể thực hiện tất cả những điều này ngoại trừ:

  • đề xuất các từ khóa và nhóm quảng cáo có thể không xảy ra với bạn
  • nhân danh sách từ khóa với nhau
  • cung cấp ước tính Điểm chất lượng và xác thực từ khóa
  • cung cấp thống kê lịch sử về lượng tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: cung cấp ước tính Điểm chất lượng và xác thực từ khóa

Giải thích : Công cụ lập kế hoạch từ khóa không thể cung cấp ước tính Điểm chất lượng và xác thực từ khóa. Công cụ lập kế hoạch từ khóa là một công cụ Google Ads miễn phí dành cho các nhà quảng cáo mới hoặc có kinh nghiệm, giống như một hội thảo để xây dựng các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm mới hoặc mở rộng các chiến dịch hiện có. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo, xem danh sách từ khóa có thể hoạt động như thế nào và thậm chí tạo danh sách từ khóa mới bằng cách nhân nhiều danh sách từ khóa với nhau. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095