Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn bán đồ làm vườn trực tuyến. Bạn đề xuất cô ấy sử dụng liên kết trang web vì chúng có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn bán đồ làm vườn trực tuyến. Bạn đề xuất cô ấy sử dụng liên kết trang web vì chúng có thể:

  • đưa mọi người đến các trang con trên trang web của cô ấy về găng tay, dụng cụ và phân bón
  • được sử dụng với các chiến dịch Mua sắm
  • đưa mọi người đến các blog về làm vườn
  • đưa mọi người đến trang web của cô ấy từ các blog về làm vườn

Câu trả lời đúng là: đưa mọi người đến các trang con trên trang web của cô ấy về găng tay, dụng cụ và phân bón

Giải thích: Nếu khách hàng của bạn bán đồ làm vườn trực tuyến, bạn có thể đề xuất họ sử dụng liên kết trang web vì nó có thể đưa mọi người đến các trang con trên trang web của họ về găng tay, dụng cụ và phân bón. Liên kết trang web có thể đưa mọi người đến các trang cụ thể trên trang web của bạn — giờ mở cửa của bạn, một sản phẩm cụ thể hoặc hơn thế nữa. Khi ai đó nhấp hoặc nhấn vào liên kết của bạn, họ sẽ chuyển ngay đến những gì họ muốn biết hoặc mua.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095