Rule #1: Life is supposed to be fun!

John đã ra mắt dòng giày nam mới trên trang web thời trang của mình và anh ấy muốn nâng cao nhận thức về việc ra mắt. Anh ấy nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

John đã ra mắt dòng giày nam mới trên trang web thời trang của mình và anh ấy muốn nâng cao nhận thức về việc ra mắt. Anh ấy nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?

  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Đối tượng tương tự
  • Quảng cáo Gmail
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Đây là câu trả lời đúng nhất (vì không có lựa chọn nào khác phù hợp hơn). khi John ra mắt dòng giày nam mới trên trang web của mình và anh ấy muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm thì nên sử dụng những hình thúc nhắm mục tiêu chung chung như đối tượng chung sở thích, nhân khẩu học…

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095