Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối tượng mong muốn của Brian không nằm trong phân khúc của Đối tượng đang cân nhắc mua hàng. Brian có thể chọn phương án phù hợp nào sau đây nhằm hỗ trợ tạo tác động để khách hàng tiềm năng cân nhắc mua hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối tượng mong muốn của Brian không nằm trong phân khúc của Đối tượng đang cân nhắc mua hàng. Brian có thể chọn phương án phù hợp nào sau đây nhằm hỗ trợ tạo tác động để khách hàng tiềm năng cân nhắc mua hàng?

  • Đối tượng tương tự
  • Tiếp thị lại tiêu chuẩn
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Đối tượng có mục đích tùy chỉnh

Nếu bạn muốn tạo đối tượng phù hợp không nằm trong một trong các phân đoạn đối tượng Trong thị trường của chúng tôi, Mục đích tùy chỉnh là dành cho bạn. Vì vậy, Brian có thể chọn Đối tượng có mục đích tùy chỉnh để tác động đến khách hàng tiềm năng ngay cả khi đối tượng đó không nằm trong các phân khúc mà Đối tượng trong thị trường cung cấp.

.

.

.

Đối tượng mong muốn của Brian không nằm Đối tượng đang cần nhắc mua hàng. Brian có thể chọn phương án phủ hợp nào sau đây nhằm hỗ trợ tạo tác động để khách hàng tiềm năng cân nhắc mua hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095