Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn có một nhà hàng Mexico và muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu trong cộng đồng địa phương

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn có một nhà hàng Mexico và muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu trong cộng đồng địa phương

  • Quảng cáo văn bản có tiện ích mở rộng cuộc gọi trên Mạng tìm kiếm
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh hộp đèn tương tác trên Mạng hiển thị tập trung vào các món ăn trong thực đơn phổ biến nhất của nhà hàng
  • Quảng cáo văn bản với các từ khóa mô tả các mục thực đơn phổ biến nhất, chẳng hạn như “tacos cá” trên Mạng tìm kiếm
  • Quảng cáo hình ảnh có bản vẽ nhà hàng trên Mạng hiển thị

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh hộp đèn tương tác trên Mạng hiển thị tập trung vào các món ăn trong thực đơn phổ biến nhất của nhà hàng

Giải thích: Nếu khách hàng của bạn muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu về nhà hàng Mexico của mình trong cộng đồng địa phương, bạn có thể tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh hộp đèn tương tác trên Mạng hiển thị tập trung vào các món ăn phổ biến nhất trong thực đơn của nhà hàng để giúp khách hàng của bạn đạt được mục tiêu. Tiếp cận, thu hút và làm hài lòng khách hàng tiềm năng của bạn bằng Quảng cáo hộp đèn tương tác. Khi mọi người tương tác với Quảng cáo hộp đèn bằng cách nhấp, nhấn hoặc di chuột, quảng cáo sẽ phản hồi. Quảng cáo hộp đèn có thể mở rộng để lấp đầy màn hình, hiển thị video hoặc cho phép mọi người chạm qua một tập hợp hình ảnh, cuối cùng sẽ đến trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095