Rule #1: Life is supposed to be fun!

Joanna muốn hướng người dùng đến các trang cụ thể trên trang web của mình trực tiếp từ quảng cáo văn bản, ngoài URL cuối cùng của quảng cáo. Cô ấy nên đảm bảo bao gồm tính năng nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Joanna muốn hướng người dùng đến các trang cụ thể trên trang web của mình trực tiếp từ quảng cáo văn bản, ngoài URL cuối cùng của quảng cáo. Cô ấy nên đảm bảo bao gồm tính năng nào

  • Từ khóa
  • Phần mở rộng quảng cáo
  • Tiêu đề
  • Trang đích

Câu trả lời đúng là: Phần mở rộng quảng cáo

Giải thích : Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng quảng cáo, Joanna có thể hướng người dùng đến các trang cụ thể trên trang web của mình trực tiếp từ quảng cáo văn bản, ngoài URL cuối cùng của quảng cáo. Tiện ích mở rộng quảng cáo của bạn với thông tin bổ sung — giúp mọi người có thêm lý do để chọn doanh nghiệp của bạn. Để thêm nhiều liên kết hơn vào quảng cáo của bạn, hãy tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web. Liên kết trang web có thể đưa mọi người đến các trang cụ thể trên trang web của bạn — giờ mở cửa của bạn, một sản phẩm cụ thể hoặc hơn thế nữa.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095