Rule #1: Life is supposed to be fun!

Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động mà cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống. Làm thế nào cô ấy có thể làm cho nó hấp dẫn hơn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động mà cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống. Làm thế nào cô ấy có thể làm cho nó hấp dẫn hơn

  • Tùy chỉnh ứng dụng cho từng định dạng (điện thoại, máy tính bảng, máy tính)
  • Thêm một số đồ họa lớn, sử dụng nhiều bộ nhớ
  • Thiết lập các liên kết sâu tùy chỉnh (custom deeplink)
  • Sử dụng chiến lược giá thầu “Tối đa hóa mức độ tương tác”

Câu trả lời đúng là: Thiết lập các liên kết sâu tùy chỉnh (custom deeplink)

Giải thích: Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nếu cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống. Cô ấy nên thiết lập liên kết sâu tùy chỉnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Đối với URL đích trong quảng cáo tương tác với ứng dụng, bạn có thể sử dụng liên kết chỉ mở ứng dụng của mình hoặc liên kết sâu sẽ đưa mọi người trực tiếp đến một màn hình cụ thể trong ứng dụng của bạn. các tham số theo dõi được phép cho các liên kết này.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095