Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giá thầu trung bình của bạn là 10 đô la và bạn đã bật đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC). Giả sử bạn chưa đặt bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào, ECPC có thể tăng giá thầu của bạn lên số tiền nào khi Google Ads thấy một phiên đấu giá có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giá thầu trung bình của bạn là 10 đô la và bạn đã bật đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC). Giả sử bạn chưa đặt bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào, ECPC có thể tăng giá thầu của bạn lên số tiền nào khi Google Ads thấy một phiên đấu giá có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng không?

  • $13
  • $11
  • $12
  • $14

Câu trả lời đúng là: $13

Giải thích: Nếu dữ liệu báo cáo Cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào quảng cáo quảng bá kính thuốc của bạn đang tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu” và “ly uống nước”. Sau đó, bạn nên thêm “rượu vang” và “đồ uống” làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên những tìm kiếm như vậy. Một loại từ khóa ngăn không cho quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi một từ hoặc cụm từ nhất định. Nó yêu cầu Google không hiển thị quảng cáo của bạn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cụm từ đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095