Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kết hợp từng chiến lược đặt giá thầu tự động với mục tiêu chiến dịch thích hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kết hợp từng chiến lược đặt giá thầu tự động với mục tiêu chiến dịch thích hợp

  • Chuyển đổi – CPA mục tiêu
  • Doanh thu – Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
  • Khả năng hiển thị – Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • Lưu lượng truy cập – Tối đa hóa số lần nhấp

Kết hợp từng chiến lược đặt giá thầu tự động với mục tiêu chiến dịch thích hợp

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095