Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jennifer đang tìm cách hạn chế số lượng người nhìn thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình về kỳ nghỉ trọn gói đến Paris. Cô ấy không muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm sản phẩm khác, chỉ muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm “kỳ nghỉ trọn gói ở Paris”. Vì vậy, cô ấy hạn chế những người nhìn thấy quảng cáo của mình bằng cách sử dụng loại đối sánh chính xác.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jennifer đang tìm cách hạn chế số lượng người nhìn thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình về kỳ nghỉ trọn gói đến Paris. Cô ấy không muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm sản phẩm khác, chỉ muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm “kỳ nghỉ trọn gói ở Paris”. Vì vậy, cô ấy hạn chế những người nhìn thấy quảng cáo của mình bằng cách sử dụng loại đối sánh chính xác. 

Những cụm từ tìm kiếm nào có thể phù hợp với quảng cáo của Jennifer?

  • Kỳ nghỉ trọn gói tốt nhất
  • Kỳ nghỉ trọn gói cho gia đình ở Paris
  • Kỳ nghỉ trọn gói
  • Kỳ nghỉ Paris trọn gói

Câu trả lời đúng là: Kỳ nghỉ Paris trọn gói

Vì cô ấy muốn kết hợp với những người đang tìm kiếm “kỳ nghỉ trọn gói ở Paris” và không có gì khác. Cô ấy sẽ sử dụng [kỳ nghỉ trọn gói ở Paris] đối sánh chính xác

.

.

.

Jennifer đang tìm cách hạn chế số lượng người nhìn thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình về kỳ nghỉ trọn gói đến Paris. Cô ấy không muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm sản phẩm khác, chỉ muốn đề xuất cho những người đang tìm kiếm “kỳ nghỉ trọn gói ở Paris”. Vì vậy, cô ấy hạn chế những người nhìn thấy quảng cáo của mình bằng cách sử dụng loại đối sánh chính xác. Cụm từ tìm kiếm nào có thể phù hợp với quảng cáo của Jennifer?

Jennifer đang tìm cách giới hạn số người xem Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của cô ấy để có một kỳ nghỉ trọn gói đến Paris. Cô ấy không muốn kết hợp với những người đang tìm kiếm bất cứ thứ gì khác – chỉ là “kỳ nghỉ trọn gói ở Paris.” Vì vậy, cô ấy giới hạn những ai nhìn thấy quảng cáo của mình bằng cách sử dụng loại đối sánh chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095