Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rashid muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình và xây dựng các chiến dịch tập trung vào các cụm từ thương hiệu. Anh ấy không có nhiều thời gian để quản lý giá thầu hàng ngày, vì vậy anh ấy quyết định sử dụng đặt giá thầu tự động để giảm bớt khối lượng công việc của mình. Rashid nên cân nhắc sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rashid muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình và xây dựng các chiến dịch tập trung vào các cụm từ thương hiệu. Anh ấy không có nhiều thời gian để quản lý giá thầu hàng ngày, vì vậy anh ấy quyết định sử dụng đặt giá thầu tự động để giảm bớt khối lượng công việc của mình. Rashid nên cân nhắc sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu)
  • Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (eCPC)
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Rashid muốn bắt đầu một chiến dịch để nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình mà không cần dành thời gian quản lý chiến dịch đó. Sau đó, anh ta nên xem xét Tỷ lệ hiển thị mục tiêu . Chiến lược đặt giá thầu tự động này sẽ giúp anh ấy tiết kiệm nhiều thời gian.

.

.

.

.

Câu hỏi khác: Rashid muốn nâng cao mức độ nhận biết về thương hiệu của mình và xây dựng chiến dịch tập trung vào các cụm từ thương hiệu. Anh ấy không có nhiều thời gian để quản lý giá thầu hằng ngày, vì vậy, anh ấy quyết định sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để giảm bớt khối lượng công việc của mình. Rashid nên cân nhắc sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào

Rashid muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu của mình và xây dựng các chiến dịch tập trung vào các cụm từ thương hiệu. Anh ấy không có nhiều thời gian để quản lý giá thầu hàng ngày, vì vậy anh ấy đã quyết định sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động để giảm bớt khối lượng công việc của mình. Rashid nên cân nhắc sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào

Rashid muốn nâng cao mức độ nhận biết về thương hiệu của mình và xây dựng chiến dịch tập trung vào các cụm từ thương hiệu. Anh ấy không có nhiều thời gian để quản lý giá thầu hằng ngày, vì vậy, anh ấy quyết định sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để giảm bớt khối lượng công việc của mình. Rashid nên cân nhắc sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095