Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mary muốn chạy một quảng cáo văn bản trên Mạng Tìm kiếm của Google. Cô ấy chưa quen lắm với hình thức quảng cáo văn bản nên cần bắt đầu từ những thông tin cơ bản. Mary cần biết ba thành phần nào của quảng cáo văn bản trên Mạng Tìm kiếm của Google

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mary muốn chạy một quảng cáo văn bản trên Mạng Tìm kiếm của Google. Cô ấy chưa quen lắm với hình thức quảng cáo văn bản nên cần bắt đầu từ những thông tin cơ bản.
Mary cần biết ba thành phần nào của quảng cáo văn bản trên Mạng Tìm kiếm của Google

  • Báo hiệu, Thẻ, Chuyển đổi
  • Dòng tiêu đề, Mô tả, Hình ảnh
  • Dòng giới thiệu, AMP, Ký tự
  • Dòng tiêu đề, URL, mô tả

Câu trả lời đúng là: Dòng tiêu đề, URL, mô tả

Dòng tiêu đề, URL và Mô tả là ba thành phần của quảng cáo văn bản trên Mạng tìm kiếm của Google mà Mary cần biết.

.

.

.

Câu hỏi khác: Mary muốn chạy quảng cáo văn bản trên Mạng tìm kiếm của Google. Cô ấy mới biết quảng cáo văn bản và cần bắt đầu với những điều cơ bản. Ba thành phần của một quảng cáo văn bản trên Mạng tìm kiếm Google mà Mary sẽ cần biết là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095