Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jason đang chạy một chiến dịch video và nhận ra rằng mặc dù số lượt xem cao, nhưng tỷ lệ tương tác của chiến dịch lại thấp. Trong ba câu hỏi bên dưới, anh có thể đặt ra câu hỏi nào để tìm hiểu vấn đề?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jason đang chạy một chiến dịch video và nhận ra rằng mặc dù số lượt xem cao, nhưng tỷ lệ tương tác của chiến dịch lại thấp. Trong ba câu hỏi bên dưới, anh có thể đặt ra câu hỏi nào để tìm hiểu vấn đề? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Có đủ người xem video không?
  • Có bất kỳ sai lầm nào có thể xảy ra khi điều hành không?
  • Quảng cáo có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý và làm nổi bật thương hiệu không?
  • Có đúng đối tượng được nhắm mục tiêu không?

Câu trả lời đúng là: Có bất kỳ sai lầm nào có thể xảy ra khi điều hành không? , Quảng cáo có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý và làm nổi bật thương hiệu không? và Có phải đối tượng phù hợp được nhắm mục tiêu không?

.

.

.

Jason đang chạy một chiến dịch video và nhận ra rằng mặc dù số lượt xem cao, nhưng tỉ lệ tương tác của chiến dịch lại thấp. Trong ba câu hỏi sau đây, anh có thể đặt ra câu hỏi nào để tìm hiểu vấn đề?

Jason đang chạy một chiến dịch video và nhận ra rằng mặc dù lượt xem tổng thể của anh ấy cao nhưng tỷ lệ tương tác của anh ấy lại thấp. Anh ta có thể hỏi ba câu hỏi nào sau đây để điều tra?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095