Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jane nhấp chuột vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm giới thiệu son môi. Ba ngày sau, cô mua sản phẩm này trên mạng bằng cách nhấp vào quảng cáo trên Facebook. Google Ads sẽ ghi nhận hành động chuyển đổi xảy ra vào ngày nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jane nhấp chuột vào Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm giới thiệu son môi. Ba ngày sau, cô mua sản phẩm này trên mạng bằng cách nhấp vào quảng cáo trên Facebook. Google Ads sẽ ghi nhận hành động chuyển đổi xảy ra vào ngày nào?

  • 24 giờ sau khi mua hàng, để đảm bảo thanh toán được xử lý
  • Chưa bao giờ, vì lần tương tác cuối cùng là với Facebook
  • Ngày mua hàng được thực hiện
  • Ngày quảng cáo được nhấp vào

Câu trả lời đúng là: Ngày quảng cáo được nhấp vào

Giải thích: Theo mặc định, nếu hành trình mua hàng của khách hàng có liên quan đến quảng cáo Google, thì Google Ads sẽ luôn cấp tín dụng chuyển đổi cho quảng cáo Google cuối cùng mà khách hàng đã nhìn thấy hoặc nhấp vào (trừ khi bạn thay đổi sang các mô hình phân bổ khác).
Ví dụ: Bob đã nhấp vào quảng cáo Google của bạn về giày nhưng quyết định mua sắm xung quanh và thực hiện một số nghiên cứu. Vài ngày sau, trong khi nghiên cứu, Bob thấy doanh nghiệp của bạn trên một trang web đánh giá và quyết định nhấp qua trang web của bạn và mua hàng. Trong trường hợp này, Analytics sẽ cấp tín dụng cho trang web đánh giá là lưu lượng truy cập “giới thiệu”, nhưng Google Ads sẽ phân bổ lượt chuyển đổi trở lại chiến dịch quảng cáo của bạn cho quảng cáo mà Bob đã nhấp vào vài ngày trước.

.

.

.

Jane nhấp chuột vào Quảng cáo tìm kiếm giới thiệu son môi. Ba ngày sau, cô mua sản phẩm này trên mạng bằng cách nhấp vào quảng cáo trên Facebook. Google Ads sẽ ghi nhận hành động chuyển đổi xảy ra vào ngày nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095