Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hiroko đang chạy một Chiến dịch tìm kiếm trong vài tháng và muốn cải thiện chiến dịch này. Hãy xác định ba cách mà cô có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình sau khi đã đánh giá hiệu suất

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hiroko đang chạy một Chiến dịch tìm kiếm trong vài tháng và muốn cải thiện chiến dịch này. Hãy xác định ba cách mà cô có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình sau khi đã đánh giá hiệu suất.
Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Không thực hiện thay đổi cho đến khi chiến dịch đã chạy được ít nhất sáu tháng
  • Xóa quảng cáo hoạt động kém và thử nghiệm quảng cáo mới
  • Bật đặt giá thầu tự động
  • Đánh giá xem nhắm mục tiêu theo đối tượng nào đang hoạt động tốt nhất và giảm gấp đôi

Các câu trả lời đúng là: Loại bỏ quảng cáo hoạt động kém và thử nghiệm quảng cáo mới , Đánh giá nhắm mục tiêu theo đối tượng nào đang hoạt động tốt nhất và giảm gấp đôi và Bật đặt giá thầu tự động

Giải thích: Nếu Hiroko muốn thực hiện một số cải tiến để tối ưu hóa chiến dịch tìm kiếm tại đây,
Có ba loại tối ưu hóa kênh chính:
Đặt giá thầu: Thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách điều chỉnh giá thầu dựa trên một loạt các tín hiệu tại thời điểm đấu giá.
Quảng cáo: Tùy chỉnh nội dung của bạn để phân phát thông điệp phù hợp đến đúng người dùng vào đúng thời điểm.
Nhắm mục tiêu: Tiếp cận những người quan tâm nhất đến doanh nghiệp của bạn bằng cách nhắm mục tiêu theo đối tượng động.

.

.

.

Câu hỏi khác: Hiroko đang chạy Chiến dịch tìm kiếm trong một vài tháng và muốn thực hiện một số cải tiến. Xác định ba cách mà cô ấy có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình sau khi đánh giá hiệu suất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095