Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy đã được cấp một ngân sách nhất định và cần phải thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của mình càng tốt. Chiến lược đặt giá thầu tự động nào cô ấy nên sử dụng trong chiến dịch của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy đã được cấp một ngân sách nhất định và cần phải thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của mình càng tốt. Chiến lược đặt giá thầu tự động nào cô ấy nên sử dụng trong chiến dịch của mình?

  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu)
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Tối đa hóa số lượt nhấp

Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa số lượt nhấp

Các câu hỏi tượng tự:

  • Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy được cấp một khoản ngân sách nhất định và cần phải thu hút khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể.
  • Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy đã được cấp một ngân sách nhất định và cần thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của mình càng tốt. Cô ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào trong chiến dịch của mình?
  • Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô ấy được cấp một khoản ngân sách nhất định và cần phải thu hút khách hàng tiềm năng đến trang web của mình nhiều nhất có thể. Cô ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động nào trong chiến dịch của mình?
  • Jasmine là giám đốc tiếp thị của một chuỗi cửa hàng quần áo. Cô nhận được một khoản ngân sách nhất định và cần phải thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của mình càng tốt. Jasmine nên dùng chiến lược đặt giá thầu tự động nào trong chiến dịch của mình?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095