Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để tận dụng ngân sách quảng cáo của mình một cách tốt nhất. Hai lợi ích của việc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động là gì? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để tận dụng ngân sách quảng cáo của mình một cách tốt nhất. Hai lợi ích của việc sử dụng đặt giá thầu tự động là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Đề xuất đấu thầu
  • Điều khiển bằng tay
  • Tiện ích mở rộng liên kết trang web
  • Máy học
  • Đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá

Câu trả lời đúng là: 1 . Đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá và 2. Máy học

.

.

.

.

.

.

Bạn có thể tận dụng chiến lược đặt giá thầu tự động của Google Ads để giúp tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo của mình. Hai lợi ích của việc sử dụng đặt giá thầu tự động là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095