Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jane đang có kế hoạch thêm một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng vào cửa hàng trực tuyến của mình. Để giúp phân biệt sản phẩm của mình với các đối thủ cạnh tranh, Jane nên thực hiện những việc sau:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jane đang có kế hoạch thêm một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng vào cửa hàng trực tuyến của mình. Để giúp phân biệt sản phẩm của mình với các đối thủ cạnh tranh, Jane nên thực hiện những việc sau:

  • Thay đổi giá trên quảng cáo để thấp hơn giá sản phẩm thực tế
  • Bao gồm các phụ kiện đi kèm trong hình ảnh sản phẩm
  • Bao gồm tên cửa hàng của cô ấy trên tất cả các hình ảnh đồng hồ
  • Sử dụng văn bản quảng cáo để làm nổi bật bất kỳ giao dịch nào

Đáp án đúng là: Sử dụng văn bản quảng cáo để làm nổi bật bất kỳ giao dịch nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095