Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay sai: Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện cùng lúc với quảng cáo văn bản, cho phép người mua hàng tìm thấy quảng cáo phù hợp nhất trước khi nhấp qua để mua hàng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai: Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện cùng lúc với quảng cáo văn bản, cho phép người mua hàng tìm thấy quảng cáo phù hợp nhất trước khi nhấp qua để mua hàng.

Sai

Giải thích: Quảng cáo mua sắm không cho phép người dùng tìm thấy kết quả phù hợp nhất bằng cách so sánh với quảng cáo văn bản. Đây là định dạng quảng cáo thực sự không chỉ là quảng cáo văn bản – chúng hiển thị cho người dùng ảnh sản phẩm của bạn, cùng với tiêu đề, giá cả, tên cửa hàng, v.v. Những quảng cáo này mang lại cho người dùng cảm giác mạnh mẽ về sản phẩm bạn đang bán trước khi họ nhấp vào quảng cáo, điều này mang lại cho bạn nhiều khách hàng tiềm năng đủ điều kiện hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095