Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch mua sắm sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch mua sắm sử dụng:

  • Quảng cáo mua sắm được tạo từ dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center
  • Quảng cáo thực hiện các dịch vụ địa phương và lân cận
  • Quảng cáo đa phương tiện được nhắm mục tiêu theo từ khóa
  • Sự kết hợp giữa quảng cáo văn bản và định dạng Quảng cáo danh sách sản phẩm

Đáp án đúng là: Quảng cáo mua sắm được tạo từ dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center

Giải thích: Bạn cần có tài khoản AdWords được liên kết với tài khoản Merchant Center để thiết lập chiến dịch Mua sắm. Điều này cho phép Chiến dịch mua sắm của bạn sử dụng dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi trong tài khoản Merchant Center của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095